"het adres voor uw SanaSlank producten"

Disclaimer

De effectiviteit van het eiwitdieet, de daarbij behorende produkten en (op verzoek) onze begeleiding bij het afslanken blijft afhankelijk van persoonlijke factoren. Sanadoe geeft hierover geen garanties. Deelnemers aan dit dieet die medicatie gebruiken, een ziekte of aandoening hebben, dienen eerst toestemming aan een bevoegd arts te vragen voordat ze kunnen beginnen met dit dieet. Er kan op geen enkele wijze recht worden ontleend aan de inhoud van deze site.